Brødbåten

IMG_0544I juli måned reiser vi en liten runde med koggen vår, og leverer fersk brød i skjærgården. Kl 9.00 starter turen fra kil og går via: Årdal, Frøvik, Smørvik, Bratland, Skjultangen, Ørvik, Espehalsen, Svartkjær, Stabbestad, Tåtøy syd, Tåtøy nord og Kirkeholmene.

Brødbåten har telefonnr 97 06 38 95. Ring oss når du ser båten med den blå stolen på taket. Vi stikker gjerne innom din brygge og. Kanelsnurrene har en tendens til å bli utsolgt tidlig på ruta, så disse er det lurt å forhåndsbestille.

Brødbåten har kortterminal med seg.